Water power

Hydropower, or power from water, has long been a source of energy in Sweden

Water power

Sweden is home to a number of major rivers. Rivers are used for recreation such as river rafting or swimming. But Sweden has a great environmental consciousness and in its search for non-fossil fuels, nearly half of the energy production comes from hydropower. Successful Swedish research into generating power from waves may reduce the need of dams to generate hydropower in the future.

Nybrogatan

Water power

STORE

null

Nybrogatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

ÖSTERMALM

Credits:
Niclas Albinsson/Folio/imagebank.sweden.se

Menu