Allmänna villkor, Stockholm C AB org. nr 556703-6784
Gäller fr o m 2017-01-01

Nöjd-kund-garanti
Vi har 30 dagars öppet köp, är du inte nöjd får du pengarna tillbaka.

Uppsägning av abonnemang
Stockholm C AB har ingen uppsägningstid på våra abonnemang. Vill du säga upp gäller följande:
– Du betalar alltid för innevarande faktureringsperiod. Inga återbetalningar för innevarande faktureringsperiod görs.
– Faktureringsperioden hittar du på din senaste faktura.
– Om du exempelvis har en faktureringsperiod som startar den 15 mars så måste du senast säga upp den 14 mars.
– Avtalet upphör genom uppsägning. En uppsägning kan göras via e-post eller brev. Vid uppsägning ska butiksnamn och kontaktuppgifter uppges.

Avgifter för tjänsten
Avgifter för tjänsten utgår i form av förskottsbetalning mot faktura. Betalning ska ske senast 30 dagar efter fakturadatum. Inför varje ny avtalsperiod/månad skickar Stockholm C ut minst en faktura för förnyelse.

Support
Stockholm C tillhandahåller fri support för tjänsten under abonnemangsperioden via support@stockholmc.se

Förhållningsregler
Du är ensam ansvarig för allt material och all data som läggs in/laddas upp via våra internettjänster av användare knutna till det konto som skapas. Du får inte:
• Skapa och sända ut falska fakturor under förespegling att de är äkta, så kallade bluffakturor.
• Lägga upp material och data som strider mot gällande lagar och bestämmelser när det gäller personuppgiftslagen och/eller upphovsrättslagen.
• Lägga upp material som strider mot god etik och moral eller på annat sätt kan uppfattas som stötande, obscent, diskriminerande, sexistiskt eller oanständigt. Om du bryter mot förhållningsreglerna eller övriga villkor för ditt konto har Stockholm C AB rätt att omedelbart stänga ditt användarkonto.

Personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att behandlas av Stockholm C AB med målet att ditt digitala skyltfönster ska bli så bra som möjligt. Stockholm C behandlar alltid personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och i förekommande fall annan lagstiftning. Personuppgifterna sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen.