SPA

Sturebadet is a bath in centre of Stockholm with a long history

SPA

Sturebadet is a bath in centre of Stockholm with a long history. It was opened in the late 1800. Today it is a modern Spa that offers bath, treatments, excerise and a restaurant

Nybrogatan

SPA

OFFICE

null

Nybrogatan 2
5th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

ÖSTERMALM

Credits:
Tuukka Ervasti/Imagebank.sweden.se

Menu