Industry

The Swedish industrial sector is characterised by very great breadth in terms of production

Industry

Sweden’s domestic industries originated from its vast natural resources of forests, rich iron ore, and water power. Over the course of the 20th century, Swedish industry has evolved from traditional sectors with lower added value, such as wood and iron ore processing, to modern industries with a higher degree of skill and technology input, such as automobiles and precision and specialized engineering.

Nybrogatan

Industry

OFFICE

null

Nybrogatan 2
3th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

ÖSTERMALM

Credits:
Guillaume de Basly/imagebank.sweden.se

Menu